BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bugünden birikim yapmaya başlayın, emekliliğinizde rahat edin!

Neden Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Yaptırmalıyım?

Bireysel emeklilik sistemi, düzenli birikim yaparak çalışma döneminizdeki hayat standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürebilmenizi sağlamaya yardımcı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi ile siz de geleceğiniz için bugünden harekete geçin ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak oluşturduğumuz planları incelemeye başlayın!

Ödeyeceğiniz “asgari katkı payı” tutarı, seçilen ürünlere göre değişmektedir. En az bu tutar kadar ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerinizde bir üst limit yoktur. 

1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik, kesintilere getirilen üst sınır, fon toplam gider kesintisinin iadesi gibi katılımcı lehine düzenlemeler içermektedir.

Giriş aidatı ve yönetim gider kesintilerine üst sınır getirilmiştir.

• Sözleşmenizin ilk beş yılında yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri toplamı, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamayacaktır.
• Sözleşmenizin beşinci yılı tamamlandıktan sonra; mevzuatta tanınan istisnalar hariç olmak üzere, ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmayacak ve giriş aidatı tahsil edilmeyecektir. 

Sözleşme süresi boyunca yapılabilecek kesinti, sözleşmedeki Devlet Katkısı tutarı ile ilişkilendirilecektir. 

• Sözleşmenizin altıncı yılı ve sonrasında, fon toplam gider kesintisi dahil olmak üzere yapılabilecek kesintilerin toplam tutarı için ayrıca üst sınır belirlenmiştir. Bu kapsamda; sözleşmenizin yürürlük tarihinden, sonlanma tarihine kadar yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde varsa Devlet Katkısı hesabınızda bulunan tutar üzerinden yönetmeliğe göre hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Fon Toplam Gider Kesintisi, sözleşme yılınıza göre belirlenmiş oranlar dâhilinde hesabınıza iade edilecektir. 

• Sözleşmenizin altıncı yılı ve sonrasında, fon toplam gider kesintisine ilişkin iade işlemi, 01.01.2021 tarihini müteakip her sözleşme yılı sonunda veya sözleşmenizin sonlandırılması durumunda, sözleşme bazında yıllık olarak yapılacaktır. 

Ödemeler Hakkında - Düzenli Katkı Payı
Devlet Katkısı Hakkında

Devlet katkısı hangi oranda ödenir?

Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında ödenir. 
Örneğin; aylık 200 TL ödüyorsanız adınıza her ay 50 TL, 800 TL ödüyorsanız 200 TL devlet katkısı ödenir. 

 

Devlet katkısı için üst limit var mıdır?

Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini aşamaz. 
Örneğin, 2016 yılı için yıllık brüt asgari ücretin toplamı 19.764 TL'dir. 2016 yılı içinde hesabınıza ödenebilecek toplam devlet katkısı, azami 4.941 TL olacaktır.


Yıllık brüt asgari ücret tutarı, ilgili hesaplama dönemine ilişkin olarak on altı yaşından büyükler için açıklanan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

Fonlar Hakkında

Emeklilik Yatırım Fonu nedir?

Emeklilik yatırım fonu, ödediğiniz katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur. 
 

Emeklilik Yatırım Fonlarının avantajları nelerdir?

Diğer yatırım fonlarından farklı olarak; emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır. Üstelik, emeklilik yatırım fonlarının kesintileri yatırım fonlarının kesintilerinden daha düşüktür. 
 

Seçtiğim fonları değiştirebilir miyim?

Fon getirilerini takip ederek birikimlerinizin ve katkı paylarınızın fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarlarını da yılda 6 kez değiştirebilirsiniz. 
 

Daha yüksek birikime sahip olmak için ne yapmalıyım?

Fon getirilerinizi takip ederek, gerekli gördüğünüzde fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz.

Emeklilik Hakkında

Emekliliğe ne zaman hak kazanırım?

Sistemde en az 10 yıl süreyle kalıp 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz. 
 

Birikimim ne olur?

Elde edeceğiniz emeklilik birikimi, sisteme giriş yaşınıza, ödediğiniz katkı payı tutarına, fonlarınızın getirilerine bağlı olarak değişiklik gösterir. 
 

Birikimimi nasıl değerlendirebilirim?

Emekliliğe hak kazandığınızda, 

• Birikimlerinizi bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak, "programlı geri ödeme" şeklinde alabilirsiniz. Bu durumda, plan değişikliği yoluyla “emeklilik gelir planı”na dâhil olursunuz. Birikimlerinizi, "yıllık gelir sigortası" sözleşmesine aktarabilir ve size sunulacak düzenli gelir alternatiflerinden faydalanabilirsiniz. 

• Birikimlerinizi toplu olarak alabilirsiniz. 

• Hak kazanmış olduğunuz birikimlerinizi yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir ya da emeklilik kararınızı erteleyerek, bireysel emeklilik sisteminde katkı payı ödemeye devam edebilirsiniz.